Áo dài truyền thống (Sao chép)

700.000 $

Lụa Tơ Nhung:  220k/ áo –   340k/ bộ
Lụa Tằm Thái:  260k/ áo –  380k/ bộ
Lụa Nhật:  300k/ áo –  430k/ bộ
Siêu lụa:  320k/ áo –  470k/ bộ
Lụa vân gỗ:  350k/ áo – 500k/ bộ
Lụa Thái Tuấn:  400k/ áo  —   590k/ bộ